Bestyrelsen

Fjellerup Strand Vest 2023


Bestyrelsen udgøres af:


Formand: Bo Wormslev Rasmussen.                    Havvej 2

E-mail: bwr@enabl.dk                                             Tlf. 30856370

Næstformand: Vagn Liltorp                                     Lyngvej 12

E-mail: k.v.liltorp@gmail.com                                 Tlf. 24421067

Kasserer: Preben Trandbohus                                Buen 13

E-mail: preben@trandbohus.dk

IT & PR: Janni Tange                                                Skovvej 53

E-mail: jannit35@gmail.com                                   Tlf. 51700024

Sekretær: Hanne Laursen                                       Granvej 42

E-mail: Hanand40@hotmail.com

Suppleant: Lone Andersen                                     Lyngvej 8

E-mail: ferievejr@gmail.com

Suppleant: Bent Kjeldsen                                       Kærvej 3

E-mail: bentsoren@mail.tele.dk                                     

Revisor: Jens Erik Larsen, Enebærvej 11

Email: jel@vip.cybercity.dk

Revisorsuppleant: Arne Bruhn - Skovvej 35