Min forside

Del siden

Grenindsamling 2024


Til medlemmer af Grundejerforeningen Fjellerup Strand Vest


Den årlige grenindsamling afvikles i 2024 fra d. 11/4 til d. 19/4-24


Bemærk at det er grene i synlige bunker tæt ved vejen som bliver taget med og der efterfælgende kan lidt oprydning for den enkelte grundejer.

Generalforsamling 2023


Der indkaldes hermed til Generalforsamling

Lørdag den 29. juli 2023


Generalforsamling starter kl. 16.00

Sted: Telt på parkeringspladsen neden for Lyngvej


Generalforsamling i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag fra medlemmerne. Skal være bestyrelsen i hænde 15 dage før generalforsamlingen

5. Fastsættelse af kontingent

6. Vedtagelse af budget

7. Valg af bestyrelse samt suppleant. Følgende er på valg til bestyrelsen: Bo Wormslev (villig til genvalg), Peter Madsen (genopstiller ikke) og Lars Skjoldborg Jensen (genopstiller ikke )

Suppleant: Nuværende suppleanter Lone Andersen, Vagn Lilholt og Jannie Tange er alle villige til genvalg

8. Valg af revisor og suppleant Revisor: Jens Erik Larsen er villig til genvalg. Nuværende suppleant Arne Bruhn er villig til genvalg.

9. Eventuelt


Under generalforsamlingen bydes på en øl/vand.


Efter generalforsamlingen vil der kl. 19 være sommerhygge i teltet med mad (3 retter) og en egenbetaling på 50 kr. Der er livemusik ved duoen PopCrawl til ca. kl. 21.30.

Tilmelding til spisning skal ske til Hanne Laursen på hanand40@hotmail.com - eller telefon 40 50 25 10 senest fredag den 21. juli.

Alle deltagere medbringer stole hvis de ønsker at sidde ned under generalforsamlingen og til spisning også bord, service og evt. drikkevarer. Der kan købes øl og vand til rimelige priser.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen grundejerforeningen Fjellerup Strand Vest


Evt. nye medlemmer er velkomne og kan kontakte kasserer Preben Trandbohus på preben@trandbohus.dk derom.


Generalforsamling 2022

Grundejerforeningen Fjellerup Strand Vest

Der indkaldes hermed til Generalforsamling
Lørdag den 30. juli 2022

Generalforsamling starter kl. 16.00
Sted: Telt på parkeringspladsen neden for Lyngvej
Generalforsamling i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag fra medlemmerne. Skal være bestyrelsen i hænde 8 dage
    før generalforsamlingen
5. Fastsættelse af kontingent
6. Vedtagelse af budget
7. Valg af bestyrelse samt suppleant.
    Følgende er på valg til bestyrelsen: Vagn Liltorp (genopstiller ikke men stiller gerne op som      suppleant) og Preben Trandbohus (er villig til genvalg).


Under generalforsamlingen bydes på en øl/vand.
Efter generalforsamlingen vil der kl. 19 være sommerhygge i teltet med mad (3 retter) og en egenbetaling på 50 kr. Der er livemusik ved duoen PopCrawl til ca. kl. 21.30.  Tilmelding til spisning skal ske til Hanne Laursen på hanand40@hotmail.com - eller telefon 40 50 25 10 senest fredag den 22. juli. Alle deltagere medbringer stole hvis de ønsker at sidde ned under generalforsamlingen og til spisning også bord, service og evt. drikkevarer. Der kan købes øl og vand til gode priser.
Er der medlemmer der ønsker at deltage/stille op til bestyrelsesarbejdet som bestyrelsesmedlem eller suppleant modtages dette gerne pr. mail hanand40@hotmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen grundejerforeningen Fjellerup Strand Vest

    Suppleant: Nuværende suppleanter Lone Andersen og Hanne Laursen er begge villige til genvalg
8. Valg af revisor og suppleant
    Revisor: Jens Erik Larsen er villig til genvalg. Nuværende suppleant Astrid Larsen er villig til genvalg.
9. Eventuelt

Grenindsamling 2022

Til medlemmer af Grundejerforeningen Fjellerup Strand Vest

Til orientering afvikles den årlige grenindsamling i 2022 i ugerne efter påske; uge 16, 17 og 18.

Vi gør opmærksom på at kun grene lagt i synlige bunker tæt ved vejen bliver taget med. Vær opmærksom på der efterfølgende kan være lidt afsluttende oprydning for den enkelte grundejer. 

Venlig hilsen bestyrelsen i Fjellerup Strand Vest

Hjemmesiden er opdateret med den nye bestyrelse !

Generalforsamling 2021

Grundejerforeningen Fjellerup Strand Vest

Der indkaldes hermed til Generalforsamling 2021

Lørdag den 31. Juli:

Generalforsamling starter kl. 16.00

Sted: Telt på parkeringspladsen neden for Lyngvej

Generalforsamling i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af årsregnskab (vedlagt)
  4. Indkomne forslag fra medlemmerne. Skal være bestyrelsen i hænde 8 dag før generalforsamlingen
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Vedtagelse af budget
  7. Valg af bestyrelse samt suppleant.

Følgende er på valg til bestyrelsen: Lars Jensen og Bo Wormslev Rasmussen. Begge er villige til genvalg.

Suppleant: 

  1. Valg af revisor og suppleant

Revisor: Jens Erik Larsen er villig til genvalg

Suppleant: Astrid Larsen villig til genvalg

  1. Eventuelt

Under generalforsamlingen bydes på en øl/vand.

Men pga. den stadig aktive Covid19 situationen indbydes ej heller i år, IKKE til sommerfest efter generalforsamlingen. Men af hensyn til Covid 19 er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til: • Bo Wormslev Rasmussen på bwr@enabl.dk  - eller telefon 30 85 63 70 senest mandag den 22. juli. Alle deltagere medbringer stole hvis de ønsker at sidde ned under generalforsamling.

Er der medlemmer der ønsker at deltage/stille op til bestyrelsesarbejdet som bestyrelsesmedlem eller suppleant modtages dette gerne pr. mail.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat generalforsamling 2020

Referat ligger nu klar under fanen "referater"

August 2020

Hjemmesiden opdateret med ny bestyrelse

Til info


Hej


Til jer der har tilmeldt sig til vores Generalforsamling i morgen Lørdag d. 25 juli.

På grund af antal af tilmeldte, har vi valgt at vi ikke sætter telt op som vi plejer.

Vi tager den i den dejlige natur, da vejret ser ud til at blive fint på dagen.

Tidspunktet er som i indkaldelsen, men vi tager den i det fri. Tag en stol med, dem som kan , ellers bruger i de offentlige bænke sæt. Samt tøj som passer til dagen vejr.

Vi glæder os til at se jer.

Mvh Bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til Generalforsamling 2020 i teltet på parkeringspladsen neden for Lyngvej

Lørdag den 25. juli, kl. 16.00

Generalforsamling i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af årsregnskab 

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen

5. Vedtagelse af budget og kontingent 

6. Valg af bestyrelse samt suppleant.

På valg til bestyrelsen er Peter Madsen og Magnus Damgård. Peter Madsen er villig til genvalg. Magnus Damgård ønsker ikke genvalg, men er villig til at støtte en ny kasserer i en overgangsperiode.

Susanne Madsen og Tom Andersen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Valg af suppleant: ingen kandidat.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Jens Erik Larsen er villig til genvalg

Suppleant: Ingen kandidat

Under generalforsamlingen bydes på en øl/vand, men pga. coronasituationen indbydes IKKE til sommerfest efter generalforsamlingen. Men af hensyn til forsamlingsrestriktionerne pga. coronasituationen er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til:

• Magnus Damgård damgaard7@post.tele.dk - eller telefon 20 95 17 00

senest mandag den 20. juli.

Alle deltagere medbringer selv stole.

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen

Nye bestyrelsesmedlemmer søges

Nye bestyrelsesmedlemmer søges

Kære medlemmer af grundejerforeningen

Sommeren er over os, og det varer ikke længe, inden grundejerforeningens årlige generalforsamling løber af stablen (indkaldelse udsendes snarest samt annonceres på hjemmesiden og Facebook) I år er flere bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf nogle ikke ønsker genvalg. Vi skal derfor have fundet nye medlemmer, der vil indgå i bestyrelsesarbejdet. Så ønsker du indflydelse og har lyst til engagere dig i det område, hvor du har sommerhus, vil vi hermed opfordre til, at du møder op til generalforsamlingen og stiller op til valg. Ønsker du at opstille, men er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, giver du blot besked herom til bestyrelsen.

Til info afholder bestyrelsen 3 årlig møder, hvor grundejerforeningens opgaver og arrangementer diskuteres, arrangeres og uddelegeres. 

God sommer. Vi ses!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grenindsamling 2020

Kære Medlemmer,

Det er blevet forår, og selv om Danmark i år er på den anden ende og delvis lukket ned grundet corona-virussen, pågår grenindsamlingen som den plejer - umiddelbart efter påske og ca 3 uger frem. Igen i år er det entreprenør Jonas Gregersen, der udfører opgaven.

Husk:

Grenaffaldet skal placeres, så det er synligt fra vejen.

Grenaffaldet må højest befindes sig i 4 meters afstand fra vejen.

Grenstakken skal placeres, så den uden gene fra træer mv. kan fjernes med en kran, der holder på vejen. 

Grenaffaldet må ikke stakkes mellem 2 træer.

Grenaffaldet må ikke indeholde metal­genstande og rødder og skal placeres, så det ikke dækker postkasser, dæksler og lignende faste genstande.

Grenaffaldet skal lægges ud senest 2. påskedag.

Overholdes ovennævnte regler ikke, kan man ikke påregne at få fjernet sit grenaffald.

Rigtig god påske til alle og pas nu godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Februar 2020 - Blot til info

Magnus Damgaard er tilbage fra sin orlov fra grundejerforeningens bestyrelse og genindtræder som kasserer fra i dag den 4. februar 2020.

Kontingent 2019/2020

December 2019

Kære Medlemmer

Bestyrelsen håber I alle har haft en glædelig jul og ønsker Jer et rigtig godt og lykkebringende nytår!

Og så en lille REMINDER:

Da næsten 1/4 af jer endnu ikke har indbetalt medlemskontingent for 2019/2020, vil vi hermed opfordre jer til hurtigst muligt at få det gjort. Beløbet kr 300,- overføres som vanligt til Danske Bank, Regnr: 4317 Kontonr.: 2278545. Husk at skrive sommerhusadresse i kommentarfeltet.

Rykkere for manglende kontingentindbetaling udsendes først i det nye år.

Mvh

Bestyrelsen

AUGUST 2019 - DONATION TIL FJOLLEHAVEN

AUGUST 2019  - DONATION TIL FJOLLEHAVEN

På årets generalforsamling den 27. juli 2019, blev der under punktet: Eventuelt – fremsat forslag om, at grundejerforeningen støtter legepladsen Fjollehaven med en økonomisk donation. Både fordi legepladsen fornylig har været udsat for hærværk og tyveri af legeredskaber, men også fordi stedet er en oase i lokalområdet, der bør værnes om, og som benyttes flittigt af rigtig mange af grundejerforeningens medlemmer.

Forslaget på generalforsamlingen mødte stor opbakning og positive tilkendegivelser. Bestyrelsen har derfor besluttet, at grundejerforeningen yder et økonomisk bidrag til ”Fjellerup legepladsens venner”, en undergruppe af Fjellerup Borgerforening, der står for bevarelse, vedligehold og den årlige drift af Fjollehaven.

Lidt om Fjollehaven: Fjollehaven er beliggende midt i Fjellerup by og er et nyere og meget velkomment fristed for store og små. Det er etableret på lokalsamfundets initiativ og frivillige arbejde. Stedet byder på alt fra gynger og svævebane til grillplads, madpakkehus og toilet. Det er tiltænkt byens borgere så vel som turister og sommerhusejere.

I kan læse mere om Fjollehaven på www.fjellerupby.dk

Generalforsamling og sommerfest 2019


GET-TOGETHER I EFTERÅRSFERIEN


Onsdag den 18. oktober kl. 14 inviterer grundejerforeningen Fjellerup Strand Vest til

efterårshygge ved bænkene på p-pladsen for enden af Lyngvej.

Der er kage til alle, men man skal selv medbringe service og drikkevarer.

Vi regner med at hygge en times tid; kom og lær andre i dit område at kende og

få en hyggelig eftermiddag.Hvis vejret gør, at vi må aflyse, skriver vi det på facebookgruppen og du kan evt. spørge om det på tlf. 40502510.


På gensyn til efterårshyggelig GET-TOGETHER i din grundejerforening.


Venlig hilsen

BestyrelsenDer indkaldes hermed til Generalforsamling og Sommerfest 2019 i teltet på parkeringspladsen neden for Lyngvej
Lørdag den 27. juli
Generalforsamling kl. 16.00,
Sommerfest ca. kl. 18.00
Generalforsamling i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af årsregnskab (vedlagt)
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen
5. Vedtagelse af budget og kontingent
6. Valg af bestyrelse samt suppleant.
På valg til bestyrelsen er Bo Rasmussen, Lars Jensen, Susanne Madsen og Tom Andersen som alle er villige til genvalg.
Valg af suppleant: Sonja Sønksen er ikke villig til genvalg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Jens Erik Larsen er villig til genvalg
Suppleant:
8. Ædring af vedtægter iht. nedenstående:
I vedtægternes §3 ”Formål og opgaver” pkt. 2, sidste sætning står:
”Til det formål er foreningen bl.a. medlem af Paraplyen Fjellerup”
Denne sætning foreslås fjernet fra vedtægterne, idet Paraplyen er ophørt med at eksistere.
9. Eventuelt. Forslag under dette punkt kan ikke sættes til afstemning.
Efter generalforsamlingen indbydes til sommerfest for foreningens medlemmer med familie. Deltagelse i sommerfesten vil i år koste 50 kr. for voksne, som betales KONTANT ved indgangen, børn u 16 år, gratis.
Under generalforsamlingen vil foreningen tillige være vært ved en øl eller vand.
Tilmelding til sommerfesten skal ske til:
• Susanne Madsen, ribesvaenget9@msn.com
• Tom Andersen, tom.andersen46@gmail.com
senest den 23. juli med oplysning om antal deltagere – børn/voksne
Alle deltagere medbringer egne drikkevarer/kaffe og borde/stole samt service.
Er der medlemmer der vil være med til at arrangere det praktiske – rejsning af telt kl. 10.00 mv. – hører vi gerne fra jer. Giv venligst besked til en af ovennævnte pr. telefon eller mail.
Medlemmer der har e-mail, men alligevel har modtaget denne indbydelse pr. post bedes oplyse deres e-mail adresse til Susanne Madsen, ribesvaenget9@msn.com
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hjemmesiden er opdateret med de nye kontaktoplysninger.

Blot til info

Fra d. 20 Februar 2019 har Susanne Teglgaard Madsen afløst Magnus Damgaard som kasserer.

Nyheder Januar 2019

Bemærk der er kommet en lille ændring i regler for grenindsamling, grenaffald må nu maks ligge 4 mtr. fra vej. (Tidligere 8 mtr.)

Oktober 2018

Et lille stemningsbillede af efteråret i Fjellerup